Bližší pohľad na Konferenciu o budúcnosti Európy

Opis

Sledujte Kacpera, Elsu, Gisèlu a Michalakisa, ktorí sa zúčastnili na prvom podujatí v rámci priamej demokracie v EÚ.