Skip to main content

Kłamstwo lub śmierć: prawodawcy UE niepokoją się o prawa gejów w Czeczenii

Description

Wobec niepokoju na arenie międzynarodowej w kwestii ataków na społeczności LGBT w Czeczenii, Parlament Europejski stanął w obronie podstawowych praw osób LGBT w rosyjskim regionie i na całym świecie.