Przewodniczący PE po raz pierwszy przemawia na szczycie europejskim, 2