Predsjednik EP-a prvi se put obraća sudionicima sastanka na vrhu