Skip to main content

"Vai jūs pirktu toksisku produktu?" – izslēdzot noturīgus organiskos piesārņotājus

Description

Virzoties uz aprites ekonomiku, ES veic pasākumus, lai nepieļautu toksisku ķimikāliju koncentrāciju reciklētos materiālos. Noturīgi organiskie piesārņotāji (NOP), tostarp tā dēvētās "mūžīgās" ķimikālijas, ir noturīgi savienojumi, kuri vidē nenoārdās. Vienreiz izmantoti ražošanā, ilgmūžības dēļ tie kļūst par problēmu – tie uzkrājas atkritumos, augsnē, gaisā un ūdenī un var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un vidi. Tāpēc Parlaments ir pieņēmis noteikumus par to izslēgšanu no aprites. Referents Martins Hojsīks skaidro, kas ir NOP, kāpēc tie ir bīstami, un kādas izmaiņas tiesību aktos vēlējās panākt Parlaments.