Skip to content

Virzībā uz taisnīgāku un vienkāršāku patvēruma sistēmu

Pasākuma datums: 25/04/2018

Materiāla izmantošanas iespējas

Intervijā referente Laura Ferrara skaidro, kā migrantu pieplūdums atklāja Eiropas patvēruma sistēmas nepilnības un kā jaunās reformas palīdzēs uzlabot procedūras, vienlaikus uzlabojot tiesību ievērošanu.