Skip to main content

Neįgalieji ES: ilgas kelias lygybės link

Description

Siekdamas užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų tinkamai atstovaujama ir kad jie turėtų lygias galimybes visuomenėje bei darbo vietose, Europos Parlamentas toliau svarsto ES strategiją dėl negalios, spręsdamas tokias problemas kaip lyčių nelygybė, skurdas ir diskriminacija. Europos Parlamento narė Helga Stevens jau ilgą laiką kovoja už žmonių su negalia teises. Ji tvirtina, kad kalbant apie integraciją ir atstovavimą, neįgaliesiems galima suteikti daug daugiau galimybių.

Related media