Skip to main content

Invaliditet u EU: dug put do jednakosti

Description

Kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom imaju jednak broj predstavnika i prilike u društvu te na radnom mjestu, Europski parlament je u potrazi za daljnjim širenjem strategije za osobe s invaliditetom unutar EU, rješavanjem pitanja kao što su ravnopravnost spolova, siromaštvo i diskriminacija. Helga Stevens, zastupnica u Europskom parlamentu je dugo bila uključena u borbu za prava osoba s invaliditetom. Ona tvrdi da se više može učiniti za osobe s invaliditetom u smislu zastupanja i uključivosti.

Related media