Na plenarnoj sjednici potiču ideje građana o EU-u sutrašnjice