Plenarsammanträdet lyfter fram medborgarnas idéer för morgondagens EU