Budućnost EU-a: građanke i građani zatražili su od institucija da odgovore kako će djelovati na temelju njihovih preporuka