Skip to main content

Budúcnosť EÚ: občania sa pýtajú zástupcov inštitúcií na napredovanie v súvislosti s odporúčaniami

Description

Občania, ktorí boli najdôležitejšia súčasť práce v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, sa vrátili do Bruselu, aby sa pozreli na to, ako inštitúcie EÚ napredujú v otázke odporúčaní, ktorými chceli dosiahnuť zmenu. Konferencia sa ako jedinečná ukážka participatívnej demokracie uzavrela v máji 2022, pričom jej výsledkom boli desiatky návrhov, ktorými sa mala zabezpečiť schopnosť Európy zvládať budúce výzvy. Parlament, Rada aj Komisia od počiatku prisľúbili, že zabezpečia ďalší postup v oblasti záverečných návrhov, a to bez ohľadu na ich charakter. Zástupcovia troch inštitúcií 2. decembra odpovedali na otázky občanov na podujatí v rámci spätnej väzby v bruselskom Európskom parlamente.