Budúcnosť EÚ: občania sa pýtajú zástupcov inštitúcií na napredovanie v súvislosti s odporúčaniami