Skip to main content

EU i Afrika: novo partnerstvo za budućnost

Description

Europski parlament vjeruje da se izazovi s kojima su EU i Afrika suočeni trebaju iskoristiti kao prilike. Za buduću strategiju EU-a i Afrike potrebno je da oba kontinenta kao ravnopravni partneri rade na ugljično neutralnoj i održivoj budućnosti. Pitanja poput migracije, dobrog upravljanja i obrazovanja moraju se rješavati bliskom suradnjom.

Pojedinosti

Datum događanja17. 03. 2021.
Reference:N01AFPS210316EUAF