Skip to main content

EU-Afrika: Ett nytt partnerskap för framtiden

Description

Europaparlamentet anser att de utmaningar som både EU och Afrika står inför bör utnyttjas som möjligheter. I den framtida EU-Afrika-strategin måste båda kontinenterna betraktas som jämlika partner som arbetar mot en koldioxidneutral och hållbar framtid. Frågor som migration, god samhällsstyrning och utbildning måste hanteras tillsammans.

Detaljer

Evenemangsdatum2021-03-17
Reference:N01AFPS210316EUAF