Skip to main content

“An gceannófá táirge tocsaineach?”: ag fáil réidh le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha

Description

Agus an tAontas Eorpach ag dul i dtreo geilleagar ciorclach, tá sé i mbun gníomhaíochta lena áirithiú nach ndéanfar ceimiceáin thocsaineacha a dhlúthú in ábhair athchúrsáilte. Is comhdhúile iad Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (POP), lena n-áirítear ‘ceimiceáin bhuana’ mar a thugtar orthu, atá frithsheasmhach in aghaidh díghrádú comhshaoil. ​ Nuair a úsáidtear iad sa tionsclaíocht, cruthaíonn siad fadhb de dheasca a bhfad saoil: ​ carnann siad i ndramhaíl, san ithir, san aer agus in uisce a d'fhéadfadh drochthionchar a bheith acu ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol. ​ Sin an fáth a bhfuil rialacha rite ag an bParlaimint chun deireadh a chur leo. Míníonn an Rapóirtéir Martin Hojsík cad is POP ann, an fáth a bhfuil siad contúirteach agus na hathruithe ar an reachtaíocht ar bhrúigh an Pharlaimint ar a son.