Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ και πώς με επηρεάζει;