Οι νόμοι για τις ψηφιακές αγορές και τις ψηφιακές υπηρεσίες με απλά λόγια