Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: δημοκρατία στην πράξη