Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αλληλεγγύη εναντίον του Covid19