Διατηρώντας την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία στην ΕΕ: γνωρίστε τη Γιούλια και την Καταρίνα 9:16 EE24