Skip to content

Optrapning af kampen mod skattesvig og finansiel kriminalitet

Dato for begivenhed: 19/03/2019

Valgmuligheder

Et særligt udvalg oprettet af parlamentet opfordrer til at gøre mere for at bremse finansiel kriminalitet, skattesvig og aggressiv skatteunddragelse. Anbefalingerne omfatter bedre samarbejde mellem medlemsstaterne, endnu et skub herimod at lukke smuthuller samt etablering af nye institutioner til at føre tilsyn med skattelovgivningens håndhævelse.

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere