Intensiever strijden tegen belastingontduiking en financiële misdrijven

Omschrijving

Een speciale parlementaire commissie vraagt meer inspanningen in de strijd tegen financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve vormen van belastingontwijking. De aanbevelingen omvatten een betere samenwerking tussen de lidstaten, verdere inspanningen om de mazen in de wetgeving te dichten en de oprichting van nieuwe instellingen die toezicht moeten houden op de handhaving van belastingregels.

Related media