Skip to content

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС и как влияе на живота ми?

Дата на събитието: 17/02/2020

Възможности за ползване

През 2021 г. започва изпълнението на новия дългосрочен бюджет на ЕС. Бюджетът дава възможност на ЕС да инвестира в своите граждани и бъдещето. Но кой решава какъв е размерът на бюджета? За какво изразходва ЕС бюджета си и как се финансира този бюджет?