Мерки срещу предаване на лекарствена резистентност от животни на хора