Награда „Сахаров“ за 2023 г.: Джина Махса Амини и „Жена, живот, свобода“ в Иран – VT