Skip to main content

Какъв е дизайнът на една евромонета?

Description

Евромонетите имат общ европейски дизайн от едната страна и гъвкав национален дизайн от другата; характеристики против фалшифициране за сигурна валута — символ на единството в многообразието.

Related media