Skip to main content

Какъв е дизайнът на една евромонета?

Description

Евромонетите имат общ европейски дизайн от едната страна и гъвкав национален дизайн от другата; характеристики против фалшифициране за сигурна валута — символ на единството в многообразието.

Подробности

Дата на събитието1.07.2021 г.
Reference:B01ESN210701