Skip to main content

Как ме представляват членовете на ЕП?

Description

Знаете ли, че избирате директно членовете на Европейския парламент, които ви представляват? На всеки 5 години европейците могат да гласуват в изборите, независимо в коя част на ЕС живеят. Вашият представител в ЕП защитава вашите интереси, консултира се с експерти и заинтересовани страни и гласува от ваше име. Чрез него гласът ви ще бъде чут.

Related media