Парламентът призовава за по-строги правила за безопасност на играчките