Skip to main content

Даниел Фройнд — „Няма твърде голяма идея“

Description

Европейският парламент кани хората за участие в Конференцията за бъдещето на Европа. Изразете своето мнение и обсъдете нещата, които са важни за Вас: климата, правата на човека, миграцията, икономиката... всичко, без никакви ограничения! Членовете на ЕП ще оказват съдействие за определяне на насоките на конференцията. Запознайте се с наблюдателя на изпълнителния съвет, Даниел Фройнд.

Подробности

Дата на събитието3.05.2021 г.
Reference:N01AFPS210428TES2