Skip to main content

По-силен бюджет, чрез който Европа отново ще се изправи на крака

Description

Европейският парламент постигна споразумение с представителите на правителствата на държавите от ЕС, което гарантира по-екологосъобразен и далновиден бюджет за следващите седем години, както и бързо възстановяване от пандемията от COVID-19. След десет седмици на интензивни преговори членовете на ЕП договориха допълнителни инвестиции на ЕС на стойност 16 милиарда евро в подкрепа на европейците, насърчаване на научните изследвания и справяне с бъдещи кризи.

Подробности

Дата на събитието18.11.2020 г.
Reference:N01AFPS201117MFFR