По-силен бюджет, чрез който Европа отново ще се изправи на крака