Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR)

Дата на събитието: 25/05/2018

Възможности за ползване

Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г., хармонизира законите за защита на личните данни в цяла Европа. Той защитава европейците, дава им контрол над личните им данни и променя начина, по който организациите подхождат към личните данни.