Skip to main content

Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova

Photo 1: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 2: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 4: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 5: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 6: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 7: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 8: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 9: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 10: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 11: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 13: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 14: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 15: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova
Photo 16: Roberta METSOLA, EP President welcomes Maia SANDU, President of the Republic of Moldova

Показване 16 От 16 резултати

Подробности

Дата на събитието18.05.2022 г.

Tags