Skip to content

Изберете своето бъдеще – Европейски избори 26 май

Дата на събитието: 25/04/2019

Възможности за ползване

От момента, в който идваме на този свят, ние сме заедно в него. Всеки от нас може да остави следа, но всички заедно можем да направим реална промяна. Изберете своето бъдеще. Европейски избори 26 май. (This material is offered in the context of the 2019 European elections campaign for online use worldwide, for a period of one year from 25/04/2019 © European Union, 2019)