Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени

Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени