Skip to main content

Planerad föråldring: Varför saker inte håller

Description

I kampen mot planerad föråldring vill Europaparlamentet fastställa minimikriterier för produkters motståndskraft och bättre informera konsumenter om deras hållbarhet. Syftet är att uppmuntra reparation och minska avfall. Vad är de goda nyheterna? 77 % av konsumenterna i Europa skulle hellre laga trasiga produkter än köpa nya.

Detaljer

Evenemangsdatum2017-06-29
Reference:N01PUB170608OBSO