Skip to main content

Rättvisare jordbruk i EU efter 2020

Description

Parlamentet håller på att reformera jordbruksramverket för hela EU: den gemensamma jordbrukspolitiken. Ledamöterna har ambitiösa planer för reformen, från att göra finansieringen rättvisare till att ge mer stöd till unga och nya jordbrukare samt till regioner som har det svårt. De vill också se till att EU:s jordbrukare är bättre utrustade för att klara kriser.

Related media