Skip to content

Ukrepi proti širjenju odpornosti na zdravila z živali na ljudi

Datum prireditve: 18/10/2018

Možnosti prenosa

Z novim naborom evropskih pravil naj bi zmanjšali uporabo antibiotikov v živinoreji in uveljavili strožja pravila za uvoz hrane ter tako omejili širjenje antimikrobne odpornosti. Prenos odpornosti na zdravila z živali na ljudi predstavlja resno grožnjo našemu okolju, hrani in zdravju.