Manfred Weber – „Hlavnou zásadou EÚ je demokracia“