Skip to main content

Váš názor zaváži: Európske voľby sa každým dňom približujú

Description

Parlament nechal nainštalovať v jednotlivých krajinách EÚ stánky, kde chce zbierať otázky a komentáre europskych občanov. V programe "Váš názor zaváži" vám niektoré z nich ponúkame.

Podrobnosti

Dátum udalosti27. 5. 2009
Reference:Y00100035