Váš názor zaváži: Európske voľby sa každým dňom približujú

Opis

Parlament nechal nainštalovať v jednotlivých krajinách EÚ stánky, kde chce zbierať otázky a komentáre europskych občanov. V programe "Váš názor zaváži" vám niektoré z nich ponúkame.