Skip to main content

Európska rozvojová pomoc

Description

Vynakladajú sa správne prostriedky, ktoré EÚ poskytuje na rozvojovú pomoc? Komu a v čom pomáhajú? EPTV ponúka širší pohľad.

Podrobnosti

Dátum udalosti22. 12. 2014
Reference:V0030076