Skip to main content

Biodiverzita: Vráťme prírodu späť

Description

Strata biodiverzity sa stala významnou hrozbou pre náš spôsob života. Poslanci tvrdia, že na ochranu života vo voľnej prírode a ekosystémov je nevyhnutne potrebný zákon EÚ o biodiverzite. Musí sa chrániť minimálne 30 % pevniny a morí. Chrániť treba aj opeľovače, ktoré hrajú zásadnú úlohu v rámci našich potravinových reťazcov. Okrem toho sú potrebné záväzné pravidlá na podporu biodiverzity v našich mestách a veľkomestách.

Podrobnosti

Dátum udalosti8. 6. 2021
Reference:N01AFPS210608BIOD