Ako fungujú dezinformácie – hra na city – 16:9 EE24