Skip to content

Către un sistem de azil mai just și mai simplu

Data evenimentului: 25/04/2018

Posibilități de obținere

În cadrul unui interviu, raportorul Laura Ferrara explică în ce mod au fost testate limitele sistemului european comun de azil în urma influxului de migranți și în ce mod noile reforme vizează îmbunătățirea procedurilor și creșterea simultană a drepturilor.

Deputați europeni care apar în această înregistrare video: