Skip to content

Eiropas nākotne: Eiropa „saskaras ar eksistenciālu krīzi” (Gijs Ferhofštats)

Pasākuma datums: 16/02/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Viens no ziņotājiem Gijs Ferhofštats skaidro, kāpēc steidzami nepieciešamas padziļinātas reformas, ņemot vērā problēmas, ar kurām saskaras ES.

Šajā videomateriālā redzamie EP deputāti::