Skip to content

ES ūdens resursu noslodzes mazināšana ar ūdens atkalizmantošanu

Pasākuma datums: 12/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Klimata pārmaiņu dēļ Eiropas ūdens resursi ir apdraudēti. Parlaments vēlas pasargāt saldūdens resursus, sekmējot maksimālu ūdens atkalizmantošanu. Viena no alternatīvām ir komunālo notekūdeņu izmantošana apūdeņošanai, lai kompensētu sausuma un citu ekstrēmu laikapstākļu izraisīto ekoloģisko un ekonomisko kaitējumu.