Skip to content
Ieraksts

03 februāris 2009, 21:03 - 22:21

Tradicionālo nacionālo, etnisko un imigrantu minoritāšu aizsardzība Eiropā (debates)

Plenary