Skip to content

No civilās aizsardzības līdz dzīvnieku labturībai: 5 skaitļi no Strasbūras

Pasākuma datums: 15/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Lai pilnveidotu ES reaģēšanu uz katastrofām, Parlaments atjaunināja civilās aizsardzības mehānismu. Deputāti nobalsoja par taisnīgām kompensācijām ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem un maksas samazināšanu par pārrobežu maksājumiem, ko veic personas ārpus eirozonas. Parlaments vēlas turpināt ieguldīt mazāk attīstītos reģionos un arī aicināja uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas apstākļus.