Skip to content
Ieraksts

15 decembris 2008, 22:35 - 23:04

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (debates)

Plenary