Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 23:57 - 23:57

Sēdes slēgšana

Plenārsēde