Skip to content

Klimata pārmaiņas: jūras nomocītie

Pasākuma datums: 27/11/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Vai Apvienotā Karaliste, jūras līmenim paaugstinoties, ir spējīga pret to aizstāvēties? Un kādi konkrēti pasākumi, ja tādi ir iespējami, tiek veikti, lai novērstu klimata pārmaiņas?